I. Із наведених пар синонімів випишіть власне українські в один стовпчик, а запозичені — в другий.

Горизонт — обрій, садовина — фрукти, овочі — городина, малюнок — ілюстрація, екзамен — іспит, аплодисменти — оплески, правопис — орфографія, демонструвати — показу-вати, дефект — вада, велетенський — гігантський, подо¬рожній — турист, антракт — перерва, запис — реєстрація, оптимістичний — життєрадісний.

II. Складіть і запишіть речення з виділеними словами. Назвіть орфограми в цих словах.

1

Ответы и объяснения

2013-02-04T19:00:14+00:00

ВЛАСНІ:                      ЗАПОЗИЧЕНІ:

обрій,                          горизонт

фрукті,                         садовина

овочі,                           городина

малюнок,                    ілюстрація

іспит,                            екзамен

оплески,                      аплодисменти

правопис,                    орфографія

показувати,                 демонструвати

вада,                             дефект

велетенський,            гігантський

подорожній,               турист

перерва,                      антракт

запис,                           реєстрація

життєрадіснй             оптимістичний