1.Обчислити визначники матриць.

2. Виконати дії над матрицями.

3. Розв’язати систему лінійних рівнянь методом Крамера.

1

Ответы и объяснения