Яке місто розташоване в межах континентальної області помірного поясу?

А.Київ

Б.Тернопіль

В.Суми

Г.Донецьк

Укажіть область України, для якої характерні суховії

А.Миколаївська

Б.Черкаська

В.Рівненьська

Г.Сумська

Установіть послідовність обласних центрів України в порядку зменшення річної амплітуди температур

А.Лвів

Б.Луганськ

В.Чернівці

Г.Кіровоград

2

Ответы и объяснения

2013-02-03T23:44:10+04:00
2013-02-04T00:34:39+04:00