Напишіть рівняння бромування пропану,якшо кількості речовин пропану і брому співвідносяться як 1:4

1

Ответы и объяснения