2)Постройте табл истинности для выражений 1.A стрелочка ¬B 2.A стрелочка B стрелочка AVB 3. A стрелочка B стрелочка ¬ C^¬A

1

Ответы и объяснения

  • fasalv
  • главный мозг
2013-02-01T18:53:21+04:00

1)А->¬B

A     B     ¬B       A->¬B

1      1      0          0

1      0      1          1

0      1      0          1

0      0      1          1

 

2)A->B->(AVB)

A     B     A->B     AVB       (A->B)->(AVB)

1      1      1          1                      1

1      0      0          1                      1

0      1      1          1                      1

0      0      1          0                      0

 

3)A->B->¬ C^¬A=(A->B)->(¬ C^¬A)

A     B     C     A->B       ¬ C^¬A     (A->B)->(¬ C^¬A)

1      1     1        1                0                    0

1      0     1        0                0                    1

0      1     1        1                0                    0

0      0     1        1                0                    0

1      1     0        1                0                    0

1      0     0        0                0                    1

0      1     0        1                1                    1

0      0     0        1                1                    1