Інформацію про будову білка закодовано у вигляді послідовності.............на молекулі..........Процес синтезу молекули іРНК на ДНК-матриці називається............Реакція матричного синтезу відбувається за принципом....................... Молекула іРНК з ядра надходить у.............. клітини до рибосом. Процес синтезу поліпептидного ланцюга на рибосомах називається.................. При цьому послідовність нуклеотидів на іРНК переводиться в послідовність ................... молекули білка. процес біосинтезу білка забезпечується ............... які є каталізаторами біологічних процесів.

1

Ответы и объяснения

2013-01-30T19:38:08+00:00

Інформацію про будову білка закодовано у вигляді послідовності нуклеотидів на молекулі ДНК. Процес синтезу молекули іРНК на ДНК-матриці називається транскрипцією. Реакція матричного синтезу відбувається за принципом комплементарності. Молекула іРНК з ядра надходить у цитоплазму клітини до рибосом. Процес синтезу поліпептидного ланцюга на рибосомах називається синтезом білків. При цьому послідовність нуклеотидів на іРНК переводиться в послідовність амінокслот молекули білка. Процес біосинтезу білка забезпечується ферментами, які є каталізаторами біологічних процесів.