Перше число більше від другого на 3. Різниця між квадратом першого і другим дорівнює 59. Знайти ці числа.

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-01-30T18:15:11+00:00

І число - (х+3)

ІІ число - х, тоді:

(x + 3)^2 - x = 59

x^2 + 6x + 9 - x - 59 = 0

x^2 + 5x - 50 = 0

За оберненою теоремою Вієта:

x1 + x2 = -5

x1 * x2 = -50

x1 = -5

x2 = 10