Визначте силу тиску нафти на корок площею 10 см2 у дні цистерни ,якщо висота нафти 1,5 м.

1

Ответы и объяснения

2013-01-25T17:04:35+00:00

S=10 см²=0,01 м²

h=1,5 м

p=?

p=F/S

F=?

F=m*g

g=9,8 м/с²

m=?

m=V*ρ

ρ≈838 кг/м³

V=?

V=S*h

V=0,01*1,5

V=0,015 м³

m=0,015*838

m=12,57 кг

F=12,15*9,8

F≈123,2 Н

p=123,2/0,01

p=12320 Па=12,32 кПа