Наурыз күні жер бетіне қар не жаңбыр жауса; " Нұр жауады, жыл бойы жақсы болады!" деп қуанған. Науырыз күні барлық адам тек жаңа киім киюге әрекет еткен. синтасический разбор.....))))

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-01-25T14:11:14+00:00

Наурыз күні жер бетіне қар не жаңбыр жауса;

Наурыз-  пысыктауыш(тире точка тире точка)

күні- пысыктауыш(тире точка тире точка)

жер бетіне-пысыктауыш(тире точка тире точка)

қар не жаңбыр-бастауыш(одна линия)

жауса-баяндауыш(две линии)

 

" Нұр жауады, жыл бойы жақсы болады!" деп қуанған.

 

Нұр-бастауыш(одна линия)

Жауады- баяндауыш(две линии)                                   

жыл бойы- толықтауыш(тире тире тире)

жақсы- анықтауыш(волнистая линия)

болады-баяндауыш

қуанған-баяндауыш

 

Науырыз күні барлық адам тек жаңа киім киюге әрекет еткен.

Наурыз-  пысыктауыш(тире точка тире точка)

күні- пысыктауыш(тире точка тире точка)

барлық- анықтауыш(волнистая линия)

адам- бастауыш(одна линия)

жаңа- анықтауыш(волнистая линия)

киім- толықтауыш(тире тире тире)

киюге- толықтауыш(тире тире тире)

әрекет-     толықтауыш(тире тире тире)

еткен- баяндауыш(две линии)