зробити синтаксичний розбір речення.

1. Повідомлення-це усне монологічне висловлювання,невелика доповідь на якусь тему.

1

Ответы и объяснения

2013-01-24T19:31:41+00:00

РУЧЕННЯ РОЗПОВІДНЕ , неокличне, просте; між підметом і присудком ставимо тире, бо перед  присудком  стоїдь частка "це", крім того,між ними є означення...

речення побудоване за типом простого , поширеного,неповного , двоскладного , однорідними означеннями та неповними складеними іменними присудками

повідомлення ( що?) - простий, виражений іменником у формі називного відмінка однини

висловлювання, доповідь (це є ...?) - однорідні   неповні складені іменні присудки , вираженні дієсловом зв язкою "є", що пропущена, та дієсловами

між підметом і присудком предикативний зв язок

усне монологічне (яке?) - однорідні узгодженні означення, між якими не стоїть кома, бо вони стоять перед означуваним словом "висловлювання" , між ними і неповним присудком зв язок узгодження

невелика(яка?)-  узгоджене означення , виражене прикметником із "не", пишеться разом, бо цого можна замінити словом мала, між неповним присудком і ним зв язок узгодження.

(на що?) на тему - непрямий додаток, виражений іменником у знахідному відмінку однини + "на" , між ним і неповним присудком зв язок керування

на тему (яку?) якусь -  узгоджене означення, між ним і додатком зв язок узгодження