Відредагуйте речення:

1) Листи претензії подаються в певний срок в залежності від виду (по змісту)

2) Керівники отримали указання від вищестоящих органів

3) Більше семи десяти відсотків студентів 1 курсу успішно здали сесію

1

Ответы и объяснения

2013-01-24T12:47:59+00:00

1)Аркушi претензii надаються в певний час сроку в залежностi вiд iхнього виду.

2)Керiвництво отримало присягу вiд вищих органiв.

3)Бiльшiсть семи десяти вiдсоткiв студентiв 1 курсу добре здали сесiю.