Я напишу стихотворение а вы мне напишите как его читать, к примеру six-сикс.
вот стих ; One,two,three,four,five,
Last month I caught a whale alive.
Six,seven,eight,nine,ten,
Then I let it go again!
Why did you let it go?
Because it bit my finger so!
What fimger did it bite?
The little finger on the right!

2

Ответы и объяснения

  • GYMN4
  • середнячок
2013-01-23T15:36:26+00:00

уан ту фри фо файв

Ласт манф ай коут ф уэйл элайв

сикс севен ейт найн тен

Вен ай лет ит гоу эгейн

Уай ай дид ю лет ит гоу

Бекос ит бит май фингер соу

Уот фимгер дид ит бит

Ве литл финге он ве райт

2013-01-23T15:38:54+00:00

ван,ту.фри.фор.файв

ласт монтх ай каугхт е вхале елайв

сикс.севен.еігхт.найн.тен

тхен ай лет іт го агаін

вхай дід ю лет іт го?

бекос іт біт май фінгер со!

ват фімгер дід іт байт?

тхе литтл фінгер он тхе райгхт!