Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-01-24T12:20:28+00:00

Атау – кім? не? Сауда Сағынақ
Ілік – кімнің? ненің? –ның, -нің, -дың, -дің, -тың, -тің. Сауданың,Сағынақтың
Барыс – кімге? неге? қайда? –ға, -ге, -қа, -ке. Саудаға,Сағынаққа
Табыс – кімді? нені? -ны, -ні, -ды, -ді, -ты, -ті. Сауданы,Сағынақты
Жатыс – кімде? неде? қайда? –да, -де, -та, -те. Саудада,Сағынақта
Шығыс – кімнен? неден? қайдан? –нан, -нен, -тан, -тен, -дан, -ден. Саудадан,Сағынақтан
Көмектес – кіммен? немен? –мен, -бен, -пен.Саудамен .Сағынақпен