216.1. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте їх. 1. Де знайти таку тишу щоб почути як б'ється серце землі (Д. Чередниченко). 2. Добре було б коли б саме тепер хтось заглянув до нас у гості чи хоча б мама почала співати (М. Стельмах). 3. Соломія міркувала що коли брати ліворуч плавні мусять швидко скінчитися... (За М. Коцюбинським). 4. Зустрівся з ним та не сказав із ким. 5. Хто волю хоче вбити сам загине (Нар. творчість). 6. Будинок буде готовий не раніше ніж за рік — півтора. II. Накресліть схеми першого і третього речень

1

Ответы и объяснения

2013-01-23T21:44:34+04:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.

 1. Де знайти таку тишу, щоб почути як б'ється серце землі?(Складнопідрядне , питальне речення).

2. Добре було б, коли б саме тепер хтось заглянув до нас у гості чи хоча б мама почала співати. (Складнопідрядне речення).

3. Соломія міркувала, що коли брати ліворуч плавні мусять швидко скінчитися... (Складнопідрядне речення).

4. Зустрівся з ним, та не сказав із ким.( Складносурядне речення

5. Хто волю хоче вбити, сам загине. (Складносурядне безсполучникове  речення).

6. Будинок буде готовий не раніше ніж за рік — півтора. (Не ставиться кома перед  ніж у виразах (не) більш як, (не) раніше ніж, (не) довше ніж і т. ін.).

II. Накресліть схеми першого і третього речень.

1.[ ], щоб (). (питання - з якою метою)

3.[ ], що (). (питання - про що)