напiшыце антонiмы да слоу на беларускай мове: баязлiвы, грубы, суб*ектыуны, няуважлiвы, пасiуны, цьмяны, хворы, павольны, рызыкоуны.

1

Ответы и объяснения

2013-01-17T21:44:58+04:00
1-смелы 2-прыветливы 3- 4-уважливы 5-актыуны 6-ярки 7-здаровы 8-хутки 9- не рызыковы