Ответы и объяснения

2013-01-16T19:04:31+04:00

атау септик кыс

илик септик кыстын

барыс септик кыска

табыс септик кысты

жатыс септик кыста

шыгыс септик кыстан

комектес сепик кыспен

2013-01-16T19:43:39+04:00

А.с кыс

І.с кыстын

В.с кыска

Т.скысты

Ж.с кыста

Ш.с кыстан

К.с кыспен