Розробити функції, що знаходить максимальний і мінімальний елементи, їх номери у одновимірному масиві та міняє ці елементи місцями.в с++

1

Ответы и объяснения

2013-01-13T14:16:57+00:00

#include <iostream>
using std::cout;
using std::endl;

void move(int*, const int);
void print(const int*, const int);

int main()
{
const int arraySize = 10;
int a[arraySize] = { 4, 7, 3, 9, 2, 1, 8, 6, 5, 10 };

cout << "Array before modify:" << endl;
print(a, arraySize);

move(a, arraySize);

cout << "\nArray after modify:" << endl;
print(a, arraySize);

return 0;
}

void print(const int *a, const int size)
{
for(int i = 0; i < size; i++)
{
cout << a[i] << ' ';
}

cout << endl;
}

void move(int *a, const int size)
{
int smallest = 0;
int largest = 0;
int temp;

for(int i = 1; i < size; i++)
{
if(a[smallest] > a[i])
{
smallest = i;
}

if(a[largest] < a[i])
{
largest = i;
}
}

temp = a[smallest];
a[smallest] = a[largest];
a[largest] = temp;
}