Як поділити для переносу слова:малина,знання,молодий,березовий,рожевий.

2

Ответы и объяснения

2013-01-12T18:48:03+04:00

ма-ли-на

знан-ня

мо-ло-дий

бе-ре-зо-вий

ро-же-вий

Лучший Ответ!
2013-01-12T18:48:37+04:00

ма-ли-на

знан-ня

мо-ло-дий

бе-ре-зо-вий

ро-же-вий