Ответы и объяснения

2013-01-11T18:27:11+04:00

А.кім? Айман

І.кімнің?Айманның

Б.кімге?Айманға

Т.кімді?Айманды

Ж.кімде?Айманда

Ш.кімнен?Айманнан

К.Кіммен?Айманмен

2013-01-11T18:34:49+04:00

Атау – кім? не?
Ілік – кімнің? ненің? –ның, -нің, -дың, -дің, -тың, -тің.
Барыс – кімге? неге? қайда? –ға, -ге, -қа, -ке.
Табыс – кімді? нені? -ны, -ні, -ды, -ді, -ты, -ті.
Жатыс – кімде? неде? қайда? –да, -де, -та, -те.
Шығыс – кімнен? неден? қайдан? –нан, -нен, -тан, -тен, -дан, -ден.
Көмектес – кіммен? немен? –мен, -бен, -пен.