Написати 10 слів абривіатур повязані з фізико-математичним профілем,і скласти 4 речення.

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-01-10T22:09:54+04:00

ТТП (теорема про три перпендикуляри)
ОДЗ (область допустимих значень)
ЗЗЕ(закон збереження енергії)
ЕРС (електрорушійна сила)
ККД(коефіцієнт корисної дії)
ЕМК(електромагнітні коливання)

КК(коливалький контур)

ЗЕІ(закон електромагнітної індукції) 

НСП(найменше(найбільше) спільне значення)

ММІ (метод мат індукціі)

 

1) Без ТТП ми б не змогли вирішити цю задачу.
2) ОДЗ ціє функції - безкінечність.
3) Я впевнена , що на кр з фізики будуть задачі на ЕРС самоіндукції.
4) В 10 класі ми вирішували безліч рівнянь за допомогою ММІ.