Зробіть синтаксичний розбір речення О лебідь, лебідь білокрилий, не відлітай від мене знов.

1

Ответы и объяснения

2013-01-09T19:18:38+00:00

О лебідь, лебідь білокрилий, не відлітай від мене знов.

О(вигук) лебідь(звертання не є членом речення),  лебідь білокрилий(звертання), не(частка)  відлітай(присудок, виражений дієсловом) від( прийменник) мене( додаток, виражений займенником) знов( обставина, вир. прислівником).

Х-ка

( Речення розповідне, неокличне, просте, односкладне, поширене, повне,ускладнено звертаннями)

Схема

[зв, зв.,... ].