Плоска рамка із проводу, опір якого R = 0,01 Ом, рівномірно обертається в однорідному магнітному полі, індукція якого В = 0,05 Тл. Вісь обертання лежить в площині рамки і перпендикулярна до ліній індукції. Площина рамки S = 100 см2 . Знайти, яка кількість електрики протече по повороту рамки за час обертання її на кут a = 30° в таких випадках: 1) від 0 до 30° ; 2) від 30° до 60° ; 3) від 60° до 90°.

1

Ответы и объяснения

2013-01-08T19:42:16+04:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.

Дано:

R = 0,01 Ом

В = 0,05 Тл

S = 100 см2  = 0,01 м^2

______________________

q - ?

 

Решение:

q = I*∆t, I = ε / R, ε = -∆Ф / ∆t, ∆Ф = Ф2 - Ф1 = BS*cos α2 - BS*cos α1 = BS(cos α2 - cos α1)

q = BS(cos α1 - cos α2) / R

1) q = 0,05 Тл*0,01 м^2*(cos 0* - cos 30*) / 0,01 Ом = 6.7*10^-3 Кл = 6,7 мКл

2) q = 0,05 Тл*0,01 м^2*(cos 30* - cos 60*) / 0,01 Ом = 18,3*10^-3 Кл = 18,3 мКл

3) q = 0,05 Тл*0,01 м^2*(cos 60* - cos 90*) / 0,01 Ом = 25*10^-3 Кл = 25 мКл