Обчисліть об’єм водню (н. у.), що виділиться в результаті дії на розчин сульфатної кислоти алюмінієм масою 2,7 г.

1

Ответы и объяснения

2013-01-05T17:53:48+00:00

3H2SO4+2Al=Al2(SO4)3+3H2

v(Al)=2,7/27=0,1 mol

2mol-3 mol

0,1mol-x

x=0,15mol(H2)

V(H2)=0,15*22,4=3,36 л