1)В масиві А[14] знайти найбільший і найменший елементи та замінити їх середнім арифметичним елементів, що залишились.

2)Вхідні данні: масив С дійсних чисел розміром m´n, де m=3, n=4.

Переставити в масиві С місцями l-й та k-й рядки (вказуються користувачем).

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-01-02T19:18:54+04:00

1) 

var
a: array [1..14] of integer;
i,ma,mi,s:integer;
begin
for i:=1 to 14 do
read(a[i]);
ma:=1;
mi:=1;
for i:=2 to 14 do begin
if a[i]<a[mi] then
mi:=i;
if a[i]>a[ma] then
ma:=i;
end;
for i:=1 to 14 do begin
if (i <> ma) and(i <> mi) then
s:=s+a[i];
end;
s:=s div 12;
a[ma]:=s;
a[mi]:=s;
for i:=1 to 14 do
write(a[i], ' ');
end.

2) 

var
c: array [1..3,1..4] of real;
i,j,f,k:integer;
s:real;
begin
for i:=1 to 3 do begin
for j:=1 to 4 do
readln(c[i,j]);
end;
readln(k);
readln(f);

for j:=1 to 4 do begin
s:=c[f,j];
c[f,j]:=c[k,j];
c[k,j]:=s;
end;

for i:=1 to 3 do begin
for j:=1 to 4 do
write(c[i,j]);
writeln('');
end;
end.