в Турбо Паскале

У введеному рядку підрахувати кількість слів, що однаково починаються і закінчуються

1

Ответы и объяснения

2013-01-01T15:43:05+00:00

var
  count:integer;
  c,ch:char;
 
begin
  writeln('введите символ ');
  readln(c);
  writeln('введите строку ');
  count:=0;
  repeat
    read(ch);
    if ch=c then inc(count);
  until ord(ch)=13;
  writeln('кол-во повторений  ',count);
  readln;
  readln
end.