здесь написанно поставьте слова в предложения plays/on/football/he/mondays.

Brazil/in/lives/he. live/trees/in/Monkeys. plants/Rhinos/eat .A/likes/cat/milk

2

Ответы и объяснения

2012-12-26T16:11:45+00:00

he plays football on  mondays.

 

he lives in brazil

Monkeys  live  in  trees

Rhinos eat plants

a cat likes milk

2012-12-26T16:27:54+00:00

1 he plays football on Mondays.

2 She lives in Brasil

3 Monkeys live in trees.

4Rhinos eat plants.

5 A cat likes milk