для вещества формула которого СН3-СН2-СН-СН3(внизу)-СН3 напишите формулу 1-го изомера и 1-го гомолога. назовите все вещества. (заранее спасибо)

1

Ответы и объяснения

  • vdoh
  • хорошист
2012-12-23T16:45:26+00:00

 СН3-СН2-СН-СН3 3метилбутан

                      |

                    CH3

 

гомолог

CH3-CH2-CH-CH2-CH3 3метилпентан

                      |

                   CH3

 

изомер

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 пентан