представте в виде многочлена! 1.а(а+b)+b(a-b)=? 2.2a (во второй степени)-a(2a-5b)-b(2a-b)=? 3.5a(6a+3b)-6a(5b-2a)=? 4. 8m(m+n)-3n(2m-4n)=?

2

Ответы и объяснения

2012-12-20T22:41:08+04:00

1) a^2+ab+ba-b^2=a^2+2ab+b^2 (^2-степень)

2) 2a^2-2a^2+5ab-2ab+b^2=3ab+b^2

3) 30a^2+15ab-30ab+12a^2=42a^2-15ab

4) 8m^2+8mn-6mn+12n^2=8m^2+2mn+12n^2

2012-12-20T22:51:23+04:00

 

1)а(а+b)+b(a-b)=a2 + ab + ab – b2 =a2 + 2ab– b2

2)a2 - a(2a-5b)-b(2a-b)= 2a2 - 2a2 +5ab – 2ab + b2= b2 + 5ab – 2ab

3)5a(6a+3b)-6a(5b-2a)=30a2 + 15ab – 30ab+12a2=42a2-15ab

4)8m(m+n)-3n(2m-4n)=8m2+8mn – 6mn+12n2=8m2+2mn+12n2