1 напишіть рівняння реакції ферум(3) сульфату та натрій гідроксиду.

2 Який об єм водню (н.у.) виділився внаслідок взаємодії заліза, маса якого становила 16,8 г, із сульфатною кислотою?

1

Ответы и объяснения

2012-12-20T15:18:27+00:00

1) Fe2(SO4)3 + 6NaOH = 2Fe(OH)3+ 3Na2SO4 

2) Дано:                                                                    2Fe + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3H2 

  m(Fe) = 16,8г.                                                                n(Fe)= m/M = 16.8/56=0.3 моль 

 Vm = 22,4дм(куб.)/моль                                             M(Fe)= 56 г/моль

V(H2)  -?                                                                          0.3/2=x/3       x=0.45 моль  

                                                                                            V(H2)=Vm*n=0.45*22.4=10.08 дм(куб.)

Ответ:10,08 дм(куб.)

Удачи!