8 сот= од,39од= дес од,74дес= сот од.651= сот дес од,27дес= од.900= сот.3м 2м= см

1

Ответы и объяснения

2012-12-20T13:49:54+00:00

8 сот = 800 од, 39 од = 3дес 9 од, 74 дес = 0,7 сот 4 од, 651 =6 сот 5 дес 1 од, 27 дес = 270 од, 900 = 9 сот