Ответы и объяснения

2012-12-19T11:56:39+00:00

менiн отбасым 

менiн отбасымда 6 адам бар, олар акем, шешем, аqам, 2 апкем жане мен. Акем 50 жаста, ннам 45 жаста, аqам 25 жаста 2 апкем 20жаста мен 16 жастамын. Акем муqалiм деп жyмiс icтeйдi, шешем дарiгер деп жyьiс iстейдi, аqам  муqалiм деп   жyмiс icтeйдi, 2 апкем  жане мен оqiймiз. Мен отбасымды оте жаксы корем