Буль - ласка допоможіть.... молекулярні та йонні рівняння реакцій COOH+H=CO+H2O PO4+3H=H3PO4

1

Ответы и объяснения

2012-12-19T07:25:00+04:00

1)Na2CO3+2CH3COOH=2CH3COONa+H2O+CO2

   2Na+ + CO3 2- + 2CH3COO+ + 2H+ =2CH3COO+ + 2Na+ + H2O+CO2

   2H+ + CO3 2- =H2O+CO2

2)H3PO4-растворимая кислота,она не может остаться в сокращенном уравнении.

  можно так взять:

  2H3PO4+3CaCl2=6HCl+Ca3(PO4)2

   6H+ + 2PO4 3- + 3Ca 2+ + 6Cl- =6H+ + 6Cl- + Ca3(PO4)2

   3Ca 2+ + 2PO4 3- =Ca3(PO4)2