помогите пож-та) разложите на множители:1) 2х в квадрате-3х-2. 2)3х в квадрате+8х-3. 3)3х в квадрате+2х-1.4)2х в квадрате+5х-3.5)4-100а в квадрате.6)25х в квадрате у в квадрате-16.7)х в квадрате-х-30.8)х в квадрате+х-42

1

Ответы и объяснения

2012-12-18T14:42:41+00:00

 Применяя формулу: 

а(х-х1)(х-х2)

 

 

1) х1=-1/2, х2=2. 

2(х+1/2)(х-2)

 

2) х1=-3, х2=1/3.

3(х+3)(х- 1/3)

 

3) х1=-1, х2= 1/3 
3(х+1)(х- 1/3)
 

 4) х1=-3, х2=1/2.
2(х+3)(х-1/2)