(-3а) в 4 степени;

(2аb в 5 степени) в 8 степени;

(4t в квадрате / 5v) в 3 степени

1

Ответы и объяснения