14

Скласти рівняння реакцій між речовинами, які у водних розчинах взаємодіють за такими іонними схемами.

а) Fe0+Cu2+→Fe2++Cu; б) Zn(OH)2+2H+→Zn2++2H2O

8

. Скласти схему балансу, розставити коефіцієнти:

KmnO4+FeSO4+H2SO4→K2SO4+MnSO4+Fe2(SO4)3+H2O

1

Ответы и объяснения

2012-12-16T10:52:24+00:00

a)Fe+Cu(NO3)2=Fe(NO3)2+Cu

б)Zn(OH)2+2HNO3=Zn(NO3)2+2H2O

8.

 2KМnO4+10FeSO4+8H2SO4→K2SO4+2MnSO4+5Fe2(SO4)3+8H2O