1.1 Перелічіть стійкі ступені окислення елементу:

07 –Карбон

1.2. Складіть емпіричні та графічні формули можливих оксидів елементу, вказаного у розділі 1.1, і назвіть ці оксиди.

1.3. Визначте тип оксидів (солетворний, несолетворний, основний, кислотний або амфотерний), вказаних у розділі 1.2.

1.4. Напишіть рівняння реакцій солеутворення, що доводять характер оксидів (основний, кислотний або амфотерний), визначений у розділі 1.3.

1.5. Напишіть емпіричні, графічні формули та назву гідроксидів оксидів, складених за розділом 1.2.

1.6. Дайте назву сполук за міжнародною номенклатурою:

CaHPO4

1

Ответы и объяснения

2012-12-14T03:36:07+04:00

Анна, высшая степень окисления элемента углерода ( С ) - +4. Соединения углерода
с кислородом ( О ) -- это СО, называемое угарным газом или оксидом углерода, или
СО2 , называемое углекислым газом или диоксидом углерода. СО2 и есть соединение,
где углерод проявляет наивысшую степень окисления.