Напишите уравнения электрической диссоциации: 1. Сульфата калия 2. Фосфата калия 3. Хлорида алюминия 4. Карбоната натрия 5. Нитрита меди (II)

1

Ответы и объяснения

2012-12-13T04:05:19+00:00

K2SO4+BaCl2=BaSO4+2KCl

InCl3 + K3PO4 = InPO4↓ + 3KCl

AlCl3 + 3H2O= Al(OH)3↓ + 3HCl↑

Na2CO3 + 2HCl= 2NaCl + CO2↑ + H2O

2CuNO32=2CuO+4NO2+O2