Ответы и объяснения

2012-12-11T09:15:11+00:00

Куз келдi де, кун суыта бастады. 

Далада жел согып тур, эрi сiркiреп жанбыр жауып тур.

Казахские буквы сама поставь :)