1) (a+9) в квадрате + 2а(а+9) =? 2)30х в 80 степине + 80 х в 30 степине=? 3)х в квадрате (в - 2)+ у(2-в)=? 4)2м (а-3) - 5 с (3-а)=? 5)(а+в) в кубе - а(а+в) в квадрате =? 6) 12 м( м - н) - 6н(н-м) =? 7) м(х-у) - н(у-х)=? 8)(х-у) в квадрате + х-у= ?

1

Ответы и объяснения

2012-12-06T16:31:09+00:00

1) (а+9) в квадрате +2а((а+9)= (а+9) в квадрате +2 а в квадрате + 18а=а в квадрате +18+2 а в квадрате+18а

2)30х в 80степени + 80х в 30 степени= 110х в 110степени

3);4);5);6);7);8) - не помню