ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

1). Чим вiдрiзняються складнi безсполучникові речення вiд сполучникових?

2). Якими засобами виражаться смисловi вiдношення у складних безсполучникових реченнях?

3). Яку роль вiдiграэ iнтонацiя у складних бесполучникових реченнях?

4). Вiд чого залежать смисловi вiдношення в складних безсполучникових реченнях?

2

Ответы и объяснения

2012-12-05T18:32:33+00:00

1) у безсполучникових реченнях частини зєднані лише за змістом та інтонаційно, а в сполучникових - ще й засобом сполучника;

 

 

2012-12-05T21:52:39+00:00

1.Безсполучникові речення звязані лише інтонацією,а сполучникові інтонацією та сполучниками.

2.Інтонацією.