Від поданих слів утворіть по 5 похідних, використовуючи префікси і суфікси: верх, дуб, дім, чорний, білий, нести, везти.

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2012-12-05T19:01:17+00:00

приверхній,вершина,вершитель,верхній,верхняна.

дубочок,дубовий,дубки,предубовий,дубчики.

пречорний,чорнявий,чорнуватий,чорність,чорняний.

білявий,білість,пребілий,забілий,білуватий.

принести,занести,віднести,несучи,зносити.

завести,привезти,відвезти,відвозячи,звозити.