Через точку А трикутника АВС с медианой АК і точкой о на ней проведено плоощену бета. Через точки В К С и О проведено паралельние пряміе, что пересекают плоскость бета у точках В1 К1 С1 и О1 соответственно.Найдите длину медиані АК если ВВ1=20, СС1=4, ОО1=3, Ок-Ао=8 см

1

Ответы и объяснения

2012-12-05T19:40:56+00:00

Таня це Петро Іванович і якщо я побачу рішення звідси то не зарахую твою самостійну роботу. Передай іншим і більше так не роби!!!