Ответы и объяснения

2012-12-05T14:14:31+00:00

voobsheto tut obrazuetsya vot eto:

8KMnO4 + KI+8KOH→ 8 K2MnO4 + KIO4 + 4 H2O