Складіть речення,використовуючи слова вважатися,бути,доводитися,називатися в ролі дієслів-зв'язок у складеному іменному присудку.

1

Ответы и объяснения

2012-12-03T20:44:03+00:00

Вважається добрим той, хто любить та допомагає усьому навколо.

Тобі, напевне, не один раз доводилося зустрічатися з труднощами.

Другом називається той, хто допоможе в трудну мить.