Перекласти на англійську мову з української.. 1.Нам слід було передбачити наслідки використання цих хімічних речовин. 2.Кліматичні зміни на нашій планеті досліджуються багатьмя науковими інститутами. 3.Яка проблема зараз обговорюється? 4.На нашій планеті багато тварин, які знаходяться під загрозою зникнення. 5.На мою думку, ї треба подумати, як зменшити кількість електроенергії.

1

Ответы и объяснения

2012-12-01T09:48:41+00:00

We should anticipate the consequences of the use of these chemicals.

 climate changes on our planet explores the scientific institutions. 

what problem is now being discussed? 

on our planet a lot of animals that are threatened with extinction.

 in my opinion, it must consider how to reduce the amount of electricity.