До хлоридної кислоти , що містить 7,3 г хлороводню , занурили цинк. Було добуто 2.03 л (н. у.)водню. Обчисліть відносний вихід реакції продукту

1

Ответы и объяснения

2012-11-30T17:25:22+00:00

n(HCl)=7.3г / 36,5г/моль=0,2моль

V(H2)=2.03л / 22.4л/моль=0,09моль

2HCl + Zn= ZnCl2 + H2

ω(вихід)=0,09/0,1=0,9 або 90% 

Вибач що без пояснень, український не розумію