Ответы и объяснения

  • Участник Знаний
2012-11-29T23:40:11+04:00

Словосполучення може мати 2 та більше слив утворені між частинами мови напріклад іменик з деєсловом іменик з прикметніком та далі.А слово це звисчайне 1 вираження букв.

2012-11-29T23:48:31+04:00

Слово — найменша самостійна і вільно відтворювана в мовленні відокремлено оформлена значима одиниця мови, яка співвідноситься з пізнаним і вичленуваним окремим елементом дійсності (предметом, явищем, ознакою, процесом, відношенням та ін.) і основною функцією якого є позначення, знакова репрезентація цього елемента — його називання, вказування на нього або його вираження.

Словосполучення — група виразів, утворена за нормами мови з двох або більше повнозначних слів, пов'язаних між собою синтаксично, використовувана як лексично-семантичний матеріал номінативної (знакової) функції в реченні й поза ним