×

Бесплатная помощь с домашними заданиями

Почему лучше зарегистрироваться?

  • задай свой вопрос
  • получи ответ в течение 10 минут
  • найди похожие вопросы

Помогите ответить на вопросы...

Достаточно указание буквы!

27. Вкажіть сполуки, в молекулах яких міститься

одинарний та подвійний зв’язок:

А) алкани; Б) алкадієни; В) циклоалкани; Г) алкіни.

39. виберіть твердження, яке характеризує процес галогенування:

А) відщеплення атомів Галогену; В) відщеплення галоген водню;

Б) приєднання атомів Галогену або заміщення атома Гідрогену на атом Галогену;

Г) відщеплення атомів Галогену та водню.

40. Визначте кількість σ-звязків у молекулі етилену:

А) 5; Б) 4; В) 1; Г) 12.

41. Вкажіть клас сполук, які ізомерні одноатомним насиченим спиртам:

А) естери; Б) етери; В) альдегіди; Г) карбонові кислоти.

42. Встановіть сполуку, яка утворилася при нагріванні етилового спирту з сульфатною кислотою:

А) етен; Б) етан; В) метан; Г) етін.

43. Встановіть реагент, що утворюється при відновленні мурашиного альдегіду:

А) метанол; Б) оцтова кислота; В) етанол; Г) мурашина кислота.

50. Вкажіть природну сировину для отримання бензину:

А) кам’яне вугілля; Б) вода; В) торф; Г) газ.

62. Визначте тип реакції, найхарактерніший для насичених вуглеводнів:

А) приєднання; Б) заміщення; В) полімеризації; Г) циклізація.

65. Вкажіть ознаку, що спостерігається при нагріванні суміші свіжо виготовленого купрум (ІІ) гідроксиду та оцтової кислоти:

А) утворення комплексной сполуки синього кольору; В) утворення чорного осаду;

Б) утворення осаду червоного кольору; Г) виділення газу.

68. Визначте тип реакції, найхарактерніший для ароматичних вуглеводнів:

А) заміщення; Б) приєднання; В) полімеризація; Г) циклізація.

69. Виберіть назву речовини, яка може утворюватися при неповному згорянні палива:

А) карбон (ІІ) оксид; Б) кисень; В) пропан; Г) метан.

70. Вкажіть кінцевий продукт реакції гідрогенізації ацетилену:

А) етан; Б) етен; В) етанол; Г) етаналь.

72. Визначте речовини, що є продуктами спиртового бродіння глюкози:

А) етиловий спирт та вуглекислий газ; В) етиловий спирт та кисень;

Б) метиловий спирт та водень; Г) метиловий спирт та вуглекислий газ.

82. Вкажіть сполуку, з якої можна отримати метан у лабораторії:

А) С; Б) СаС2; В) АІ4С3; Г) С2Н5ОН.

92. Вкажіть формулу гомологу бутану:

А) С2Н8; Б) С4Н6; В) С3Н8; Г) СН4

94. Виберіть необхідні умови для хлорування метану:

А) освітлення ультрафіолетом; В) температура 500°С, платиновий каталізатор;

Б) тиск 10 МПа; Г) температура 20°С, тиск 0,1 МПа.

105. Вкажіть ізомер 1-пентену:

А) 2–метил–1-бутен; Б) 2-метил-пропен; В) 1-пентин; Г) 2,3-диметил.

8. Встановити відповідність між структурними формулами і назвами органічних сполук за ІЮПАК-номенклатурою:

Реагент : Речовина:

1) Сu(ОН)2, 20°С; А) фенол;

2) Сu(ОН)2, ť С; Б) пропаналь;

3) Вr 2 (вода) В) пропанова кислота;

Г) гліцерин

1

Ответы и объяснения

2012-04-15T17:28:28+00:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.

27-б, 39-б, 40-б, 41-б, 42-а, 43-а, 50-а, 62-б, 65-а,68-а, 69-а, 70-а, 72-а, 82-в, 92-в, 94-а, 105-а, 8-1Г,2Б,3В

Мозг
  • Мозг
  • Помощник
Сомневаешься в ответе?
Узнавай больше на Знаниях!
У тебя проблема с домашними заданиями?
Попроси о помощи!
  • 80% ответов приходят в течение 10 минут
  • Мы не только ответим, но и объясним
  • Качество гарантируется нашими экспертами