×

Бесплатная помощь с домашними заданиями

Почему лучше зарегистрироваться?

  • задай свой вопрос
  • получи ответ в течение 10 минут
  • найди похожие вопросы

Помогите ответить на вопросы...

Достаточно указание буквы!

3. Позначте речовину, що необхідна для

добування хлор метану з метану:

А) бром; В) нітратна кислота;

Б) хлороводень; Г) хлор.

4. Позначте спільну ознаку між етиленом та ацетиленом:

А) виключно вступають в реакції заміщення; В) у складі містять атоми Оксисену;

Б) за звичайних умов перебувають у твердому стані; Г) мають кратні зв’язки.

5. Укажіть назву елемента, який утворює амфотерні сполуки:

А) Калій; В) Алюміній;

Б) Сульфур; Г) Магній.

6. Позначте речовину, що реагує з натрій гідроксидом:

А) кальцій оксид; В)калій сульфат;

Б) етанол; Г) кальцій хлорид.

7. Укажіть речовину, за допомогою якої можна визначити сульфат-іони у розчині:

А) калій перманганат; В) барій нітрат;

Б) лакмус; Г) купрум(ІІ) гідроксид.

8. Позначте число електронів, що може міститися на р-підрівні електронної оболонки атомів:

А) 2; Б) 3; В) 6; Г) 8.

9. Обчисліть та позначте ступінь окислення Сульфуру в алюміній сульфаті AI2(SO4)3;

А) -2; Б) +6 ; В) +4; Г) +3.

10. Укажіть прізвище вченого, який відкрив закон збереження маси в хімічних реакціях:

А) Менделєєв; В) Бутлеров;

Б) Лавуазьє; Г) Кюрі.

11. Укажіть тип зв’язку, що утворюється атомами з однаковою електронегативністю:

А) ковалентний полярний; В) йонний;

Б) ковалентний неполярний; Г) металевий.

15. Вкажіть найпростіший одновалентний радикал:

А) етил; Б) вініл; В) метил Г) феніл.

16. Вкажіть зміну температури кипіння одноатомних спиртів зі збільшенням кількості атомів Карбону:

А) зменшується ; Б) збільшується; В) не змінюється;

Г) змінюється неоднозначно.

17. Виберіть сполуку з якої можна отримати калій етилат:

А) калій гідроксид; Б) калій оксид; В) калій карбонат; Г) калій.

22. Виберіть твердження щодо будови молекул нормальних вуглеводнів:

А) містять розгалужений карбоновий скелет;

В) містять нерозгалужений карбоновий ланцюг;

Б) містять четвертинний атом Карбону;

Г) містять третинний атом Карбону.

26. Вкажіть загальну формулу насичених вуглеводнів:

А) CnH2n-2; Б) CnH2n+2; В) CnH2n; Г) CnH2n-6.

27. Вкажіть сполуки, в молекулах яких міститься одинарний та подвійний зв’язок:

А) алкани; Б) алкадієни; В) циклоалкани; Г) алкіни.

28. Виберіть твердження, що відповідає процесу дегідрогалогенування як реакції відщіплення:

А) або галогену, або галогеноводню; В) водню;

Б) галогенводню; Г) галогену.

31. Встановіть сполуку, яка утворилася при взаємодії оцтової кислоти з натрій гідроген карбонатом:

А) етан; Б) натрій етанол; В) етанол; Г) натрій ацетат.

33. Вкажіть сполуку, полімеризацію якої одержують телефон:

А) тетрафлуоретилен; Б) етилен; В) хлорвініл; Г) пропілен.

34. Вкажіть назву типу реакції відщеплення водню від молекули алкану:

А) дегідрування; Б) гілрування; В) гідратація; Г) дегідратація.

35. Виберіть речовини, при взаємодії яких з фенолом утворюється натрій фенолят:

А) натрій; Б) натрій оксид; В) натрій гідроксид;

Г) натрій, натрій оксид, натрій гідроксид.

36. Встановіть сполуку, яка утворюється при взаємодії метанолу з гідроген бромідом:

А) бромометан; Б) дибромометан; В) трибромометан; Г) тетрабромометан


1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2012-04-14T18:48:50+00:00

10Б

11В

15Б

16Б

17Г

22А

26Б

28Б

31Г

33В

34А

35А

36Б

Мозг
  • Мозг
  • Помощник
Сомневаешься в ответе?
Узнавай больше на Знаниях!
У тебя проблема с домашними заданиями?
Попроси о помощи!
  • 80% ответов приходят в течение 10 минут
  • Мы не только ответим, но и объясним
  • Качество гарантируется нашими экспертами