×

Бесплатная помощь с домашними заданиями

Почему лучше зарегистрироваться?

  • задай свой вопрос
  • получи ответ в течение 10 минут
  • найди похожие вопросы

Помогите ответить на вопросы...

Достаточно указание буквы!!!

1.Вкажіть найпростіший одновалентний насичений радикал:

А)

метил; Б) припіл; В) вініл; Г) метилен.

2. Вкажіть назву фрагмента молекули, що залишається після уявленого відділення атома Гідрогену від молекули насиченого вуглеводню:

А) алкен; Б) алкін; В) алкіл; Г) арил.

3. Вкажіть клас сполук, які ізомерні одноатомним насиченим спиртам:

А) естери; Б) етери; В) альдегіди; Г) карбонові кислоти.

4. Визначте загальну кількість σ- зв’язків у молекулі ацетилену:

А) 1; Б) 7; В) 3; Г) 2.

5. Встановіть сполуку, яку можна одержати при окисленні пропаналю:

А) пропаном; Б) пропанова кислота; В) пропанол; Г) дипропіловий ефір.

6. Встановіть сполуку, що утворюється при відновленні мурашиного альдегіду:

А) метанол; Б) оцтова кислота; В) етанол; Г) мурашина кислота.

7. . Вкажіть кінцевий продукт реакції гідрогенізації ацетилену:

А) етен; Б) етан; В) етанол; Г) етаналь.

8. Вкажіть зміну температури кипіння одноатомних спиртів зі збільшенням кількості атомів Карбону:

А) зменшується ; Б) збільшується; В) не змінюється; Г) змінюється неоднозначно.

9. Виберіть сполуку з якої можна отримати калій етилат:

А) калій гідроксид; Б) калій оксид; В) калій карбонат; Г) калій.

10.Вкажіть іменну реакцію взаємодії ацетилену з водою в присутності гідраргіум (ІІ) сульфату і сульфатної кислоти:

А) Зініна; Б) Кучерова; В) Вюрца; Г) Лебедєва.

11. Встановіть сполуку, яка утворюється при нагріванні етилового спирту з сульфатною кислотою:

А) етен; Б) етан; В) метан; Г) етін.

12. Визначте речовину, яку можна отримати за реакцією Вюрца з 2-бромпропану:

А) бутан; Б) гексан; В) 2, 3 – диметилбутан; Г) 2, 2 – диметилбутан.

13.. Виберіть клас сполук, які ізомерні карбоновим насиченим одноосновним кислотам:

А) естери; Б) етери; В) альдегіди; Г) двохатомні спирти.

14.. Визначте формулу сполуки, що є ізомером пентанолу:

А) С4Н9СОН; Б) С3Н5-О-С2Н3; В) С2Н5-О-С3Н7; Г) С6Н5-ОН

15. . Вкажіть речовину, для добування якої використовують синтез-газ:

А) ацетальдегід; Б) фенол; В) метанол; Г) оцтова кислота.

16. . Встановіть тип зв’язку, за допомогою якого молекули спирту можуть сполучатися між собою:

А) ковалентний неполярний; Б) йонний; В) водневий; Г) ковалентний полярний.

17. Вкажіть, із яких речовин добувають синтез – газ:

А) метан та хлор; Б) метан та вапняна пара; В) ацетилен та хлор; Г) пропен та вода.

18. Визначте кількість σ- зв’язків у молекулі пропену:

А) 1; Б) 3; В) 5; Г) 8.

19. Встановіть сполуку, яку можна добути окисненням пропанову-1:

А) етаналь; Б) пропаналь; В) пропаном; Г) етанол.

20. Встановіть сполуку, яка утворилася при взаємодії оцтової кислоти з натрій гідроген карбонатом:

А) етан; Б) натрій етанол; В) етанол; Г) натрій ацетат.

21. Вкажіть, солями та естерами якої кислоти є форміати:

А) метанової; Б) етанової; В) масляної; Г) пропіоновії.

22. Вкажіть клас сполук, для яких характерні реакції полімеризації:

А) алкани; Б) циклоалкани; В) дієни; Г) галоген алкани.

23. Вкажіть іменну реакцію взаємодії алканів із розведеною нітратною кислотою при нагріванні під тиском з утворенням нітроалканів:

А) Кучерова; Б) Вюрца; В) Коновалова; Г) Вюрца – Фіттінга

24. Виберіть клас сполук, які ізомерні альдегідам:

А) кетони; Б) одноатомні спирти; В) естери; Г) етери.

1

Ответы и объяснения

2012-04-13T16:40:58+00:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.

1-а, 2-в, 3-б, 4-а; 5-б, 6-а, 7-б, 8-б, 9-г, 10-б, 11-а, 12-б, 13-а, 14-б, 15-в, 16-в, 17-б, 18-б, 19-б, 20-г, 21-а, 22-в, 23-в, 24-а

Мозг
  • Мозг
  • Помощник
Сомневаешься в ответе?
Узнавай больше на Знаниях!
У тебя проблема с домашними заданиями?
Попроси о помощи!
  • 80% ответов приходят в течение 10 минут
  • Мы не только ответим, но и объясним
  • Качество гарантируется нашими экспертами